"Ordu Fındık ve Çikolata Park" projesi

 
16.11.2017
518 Okunma

PROJENİN ADI : "Ordu Fındık ve Çikolata Park" projesi

UYGULAMA ALANI : ORDU

PROJE TUTARI : 4.998.000,00 TL (Ajanstan Talep Edilen Destek Miktarı 3.748.500,00 TL (u), Proje Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Destek Miktarı 1.249.500,00 TL (%)

Genel Amacı

Projenin amacı, gerçekleştirileceği TR90 Bölgesi'ndeki fındık üretim potansiyelini değerlendirmek, fındığa katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek ve bölgeye özgü çikolata markası oluşturmaktır.

Özel Amacı

Bölgeye özgü çikolata markasının oluşturulması ve bu amaçla belirlenecek uygun tarih ya da tarihlerde düzenlenecek çikolata festivalleriyle yeni çikolata markasının tanıtılması, bölge çikolatası imajının oluşturulması,

"Bölge Çikolatası" imajını yaratacak şekilde kapasitesi yüksek ve dış pazarları hedefleyen bir çikolata üretim tesisinin kurulumlarıyla bir zincir olarak birbirini takip eden hammadde, üretim, ambalajlama, nakliye ve pazarlama alanlarında da bölge halkı için yeni sektörler gelişmesini sağlamak,

Çikolata üretim tesisi ve bu tesise bağlı kurulacak küçük ölçekli işletmelerle bölgedeki istihdamı arttırmak ve bu alanda nitelikli personel yetiştirmek,

Projenin sürdürülebilirliği açısından el yapımı çikolata üreticilerinin yeni ürün denemelerinin yapılacağı ve hedef pazarlara yönelik ürünlerin geliştirileceği Yeni Ürün Geliştirme Merkezinin kurulması,

Kümelenmenin önemli bir aktör olarak kullanılmasıyla küçük ölçekli imalat işletmelerinin ve satış mağazalarının yer alacağı bir çikolata sokağı oluşturmak,

Küçük ölçekli işletmelerin pazarlama aktivitelerinin organize edeceği bir pazarlama şirketi kurarak günümüz pazarlama stratejisine uygun bir politikanın izlenmesini sağlamak ve bölgesel çikolata markası için iç ve dış piyasada pazar payı edinmek,

Bölgede çalışmalarına başlanan Ordu-Giresun Havaalanının bölgeye getireceği hareketlilik göz önünde bulundurularak proje kapsamında kurulacak çikolata sokağını küçük ölçekli bir botanik park, fındık müzesi, çocuklar için oyun alanı ve kafeteryalarla desteklemek ve bölgeye gelen insanlar için yeni bir eğlence ve cazibe merkezi oluşturmak,

İklim şartları uygun olduğu takdirde her sene daha fazla stok tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkemiz fındığı için, gerek iç tüketimde, gerekse ihracatta önemli bir çıkış noktası sağlamak, Tüm bu faaliyetler ışığında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak. DOKA Yönetim Kurulu’nun onayından sonra projenin uygulama aşamasına geçilecek. Projenin uygulama süresi 2 yıldır. 2014 yılı içerisinde projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

Ortaklar

Ordu Valiliği
Ordu - Gülyalı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Ordu İl Özel İdaresi
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
Ordu Ticaret Borsası
Gülyalı Belediyesi