Kaliteli Fındık Yetiştiriciliği

 
16.11.2017
548 Okunma

PROJENİN ADI : Kaliteli Fındık Yetiştiriciliği

UYGULAMA ALANI : Ordu Ticaret Borsası / Ünye Ticaret Borsası / Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

PROJE TUTARI : 14.160 TL

Genel Amacı

Türkiye de üretimi çok eskilere dayanan fındık, geleneksel ihraç ürünü olma niteligini devam ettirmekte ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde fındık, Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya, Bolu ve Samsun Illeri basta olmak üzere 12 ilde yaklasık 3150 köyde yetistirilmektedir. Dünya fındık ihracatındaki ülkemizin payının yüksek olması, fındık çesitlerimizin kaliteli olmasına ve dünya fındık üretim alanının büyük çogunlugunun elimizde olmasına baglı bulunmaktadır.
Ordu ili Türkiye geneline bakıldıgında % 32 lik payla fındık üretiminde 1. Sırada yer almaktadır. Ilin ekonomisi neredeyse tamamen fındık üzerine kurulmustur. Ilde fındıktan birçok alanda yarar saglanmaktadır. Fındık çerezlik olarak tüketildigi gibi pastacılık ve sekerleme sanayisinde de genis ölçüde kullanım alanına sahiptir. Fındık ayrıca tarımın yapılmadıgı çok meyilli, toprak derinligi az olan arazilerin degerlendirilmesinde ve erozyona karsı korunmasında da etkili olmaktadır. Ilin ekonomisini
belirleyen tek ürünün fındık olmasına ragmen, ekonomik degeri potansiyelinin çok altındadır. Bu
durumun en önemli sebepleri fındık yetistiriciligindeki sorunlar ve fındık sanayisinin teknolojik yönünün zayıf olmasıdır. Fındık sanayisinin Ar-Ge yapılanmasının zayıf olması fındıgın katma degerli
ürüne dönüsmesinin en büyük engelidir. Bir diger sorun fındık üreten ülkeler arasında saha, üretim ve ihracat bakımından ilk sırada yer almamıza karsın birim sahada alınan ürün bakımından diger üretici ülkelerin gerisinde bulunmaktayız. Yine bu sorunun temelinde fındık bahçelerinin yaslı ve çok sık dikilmis olması, tozlayıcı noksanlıgı, budama, gübreleme ve mücadele gibi teknik uygulama noksanlıkları verim düsüklügü gibi birçok etken yer almasına ragmen en önemli etken üreticinin bilinçsizligidir. Bu çalısma ilimizde; fındık üretimine verim ve kalitenin yükseltilmesine büyük katkılar veren sulama, gübreleme, ilaçlama ve budama gibi konuların zamanında ve tam olarak yapılması, dogru tekniklerin kullanılması hakkında çiftçilere ve ziraat mühendislerine egitim verilerek üreticilerin bilinçlendirilmesine katkı saglamaktır.

Özel Amacı

Ordu Ticaret Borsası'nın en büyük islem hacmini fındık olusturmaktadır. Fındık Ordu ili için temel geçim kaynagı olmakla birlikte ilin ekonomisi neredeyse tamamen fındık üzerine kuruludur. Aileler hasat döneminde fındık bahçelerinde daha sonra ki dönemlerde ise fındık tesislerinde yıl boyu isçi olarak çalısmakta ve gelir elde etmektedirler. Ordu ili için büyük bir önemi olan fındık sektörünün en önemli sorunu üretim asamasındadır. Fındık sektörü için yapılan arastırma sonuçları; fındık kalitesi ve veriminin düsük oldugunu ve bu durumun giderek artan oranda sorun teskil ettigini göstermektedir. Ordu Ticaret Borsası 2015 Aralık ayında yapılan sektör anketine katılan 27 firmanın 20'sinde kalitenin her yıl giderek düstügü belirtilmistir. Özellikle ihracatçı firmalar, uluslararası pazarda düsük kalitede ürünün büyük sorun teskil ettigini bildirmislerdir. Fındıkta bulunan aflatoksin miktarının son birkaç
yılda arttıgını ve bu sebeple gümrükten geri dönen mallarda artıs oldugunu bildirmislerdir. Ayrıca yine birçok bilimsel makalede ve arastırma raporlarında fındıgın öncelikli sorunu kalite ve verim olarak görülmüstür. Bu sorunun en büyük nedenleri arasında bilinçsiz çiftçi modeli gösterilmistir. Verim
sorununu çözmek amacıyla Sakarya, Düzce, Samsun, Giresun, Trabzon da modern fındık bahçeleri tesis edilmekte ve egitimler ile bilgi eksikliginin giderilmesi planlanmaktadır. Yapılan çalısmalarda basarı elde edilmesine ragmen hala en büyük sorunu Kalite ve verim olusturmaktadır. Çiftçiler bilimsel ve teknolojik yöntemlerden uzak fındık yetistiriciligi yapmaktadır. Anket sonuçlarına göre özellikle hasat sonrası yapılan uygulamalardan kaynaklı aflatoksin sorunu her yıl artan oranla devam etmektedir. Sektöre yapılan anketler, arastırma raporları ve makaleler de göstermektedir ki Fındıkta Kalite ve verim artırılması adına daha fazla, daha sistemli ve istikrarlı çalısmalar yürütülmelidir. Fındık; sadece
Ordu ili için degil Türkiye içinde stratejik bir ürün oldugundan sektörün sorunlarının çözümü büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla hazırlanan bu projede kalite ve verim konusunda dogru yöntem ve
uygulamaların bilinirliginin ve farkındalıgın artırılmasına katkı saglanacaktır. Özellikle hasat sonrası islemlerin aflatoksin olusumuna neden oldugu bilinmektedir. Proje kapsamında hasat sonrası harmanlama, kurutma, depolama yöntemleri detaylıca anlatılarak aflatoksin olusumunun önüne geçilmesinde ki asamaların bilinirliligi artırılacaktır. Projede çiftçilerin yanında, daha çok çiftçiye ulasılması ve sürdürülebilirligin saglanması için, il ve ilçe köylerinde görev alan ve çiftçilerin bilinçlendirilmesinden sorumlu olan ziraat mühendisleri yer alacaktır. Ordu ili sınırları içerisinde yer
alan 19 ilçenin ziraat mühendisleri egitime davet edilerek Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi
Odası ve Ünye Ticaret Borsası nda 2 ser gün olmak üzere toplam 6 günlük egitim düzenlenecektir.

Ortaklar

Ünye Ticaret Borsası
Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası