MİSYON

5174 Sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde üye ve hizmet alanlar ile çalışanlarının memnuniyetini esas alan, çalışan ve üyelerinin gelişimini ve yetkinliğini destekleyen, ilin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına yönelik hedefler belirleyip bu hedefleri hayata geçirmeye çalışan bir kurumdur.
 

VİZYON

Üyelerin ve hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini dikkata alıp mennuniyetlerini yükseltmek, ilin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan projeler üretmek, tarım ürünlerinin alıcı ve satıcılarını güvenilir bir piyasada bir araya getiren aktif ve lider bir borsa olmak.