İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

 
14.03.2019
1156 Okunma

 

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

 

 

İstihdam seferberliği kapsamında uygulanacak olan teşvikler ilimiz valisi Seddar YAVUZ başkanlığında 13.03.2019 tarihinde üyelerimize, paydaşlarımıza ve ilgili taraflara detaylı bir sunum ile anlatılara istihdam taahhütleri alındı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ziver KAHRAMAN’ın açılış konuşması;

Sayın Valim

Kıymetli katılımcılar

21 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen “Ekonomik Şura”  da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında iş dünyasıyla, ülkemizin en önemli makroekonomik sorunu “İstihdam” masaya yatırılmıştı. Burada Cumhurbaşkanımız iş dünyasından ilave istihdam taahhüdü almıştı.

Değerli katılımcılar

Bakın, 2017 ‘deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur.

Bu vizyon ve ivmeden alınan güçle TOBB Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB’da bir şura gerçekleştirildi.

“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla “İstihdam Seferberliği 2019” başlatılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da bizzat bulundukları şurada istihdam piyasasına dair 8 ana başlıktan oluşan teşvikler tanıtıldı.

İstihdam Seferberliğine dair uygulanan teşvikler kısa sürede meclisten geçip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 30 Nisan 2019 tarihine kadar başvuru süresi belirlenmiştir. Çalışma dünyası için fırsat niteliğindeki bu teşvikleri en etkin biçimde anlatmak ve işverenlerimize tek tek ulaşmak bizlerin görevidir. Hükümetimiz iş hayatını canlandıracak bu yapısal önlemi almış olup; bundan sonrasında iş, bizlere düşmektedir.

Bizler, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa olarak sayın valim,   eş zamanlı olarak İstihdam Seferberliği ’ne ilişkin tanıtım sürecini başlattık.  Camia olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla sizin başkanlığınızda ve himayenizde bu sorunun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz.

Ekonomik kalkınma, istihdam sorunu çözümlenmiş ve refah seviyesi yüksek, mutlu insanların yaratılabilmesiyle mümkündür Sayın Valim. Bu sorumlulukla konuya yaklaşıldığı hususunda en küçük bir tereddüdümüz yok.

Birazdan, arkadaşlarımız,  konuyu detaylı olarak anlatacaklar. Sunumlardan da anlaşılacağı üzere İstihdam Seferberliği, milli bir meseledir. Biz, konuya bu hassasiyet ve sorumlulukla yaklaşıyoruz. 

Ben, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. İstihdam Seferberliğinin hedefine ulaşmasını ve ülkemizin iş, aş üreten mutlu insanların, geleceğe huzur ve güvenle baktıkları bir ülke olmasını temenni ediyorum.

İstihdam Seferberliğinin sloganı ile bitirmek istiyorum sözlerimi.

BURASI TÜRKİYE, BURADA İŞ VAR!