EaSI Programı Teklif Çağrısı:Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

 

EaSI Programı kapsamında “Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında uzmanlığın ve bilginin geliştirilmesidir. Söz konusu teklif çağrısında, endüstri ilişkileri alanının çalışan ve işveren ile onların temsilcilerinin dahil olduğu istihdam ilişkisinin  her türlü unsurunu kapsadığı belirtilmiştir.

Endüstiri ilişkileri alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara (üniversiteler ve araştırma enstitüleri dahil), sosyal taraflara, sosyal diyalog alanında çalışan kamu otoriteleri ve uluslararası kuruluşlara destek sağlayacak teklif çağrısının toplam bütçesi 4,1 milyon Avro’dur. Hibe büyüklüklerin 150 bin ve 500 bin Avro arasında olması öngörülmektedir.

 

Proje başvurularının 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EasI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı