ORDU Hakkında

Ordu ve çevresi MÖ 15.yüzyıldan beri insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak literatüre geçmiştir.

Bozukkale’de bulunan kalıntılar, Miletos asıllı Sinop göçmenlerinin kurduğu “Kotyora”medeniyetin eaittir. Bunun yanında Pers, Bizans, Helenistik, Roma, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı uygarlıklarının izleri olan kalıntılara da rastlanmaktadır.

Denizci bir kavim olan “Fenikeliler” MÖ 11-12.yüzyıllarda değişik zamanlarda Karadeniz’e seferler yapmışlar ve buralarda pazar yerleri kurmuşlardır.Okyanus yollarının henüz keşfedilmemiş olduğu bu dönemlerde Avrupa’dan Karadeniz yoluyla gelen emtianın Asya’ya ulaştırılması için bu yol oldukça önem arz etmekteydi.

Miletlerin(Miletoslular) in gelişmesi ve Karadeniz’e hakim olmalarıyla bu gün Ordu’nun Kuzeybatısında bulunan ve halen mezarlık olarak kullanılan bölgeye 6.yüzyılın başlarında yerleştikleri tahmin edilmektedir. (Kotyora)

Kotyora Grekçe’de “Dağ Eteği” anlamına gelmektedir.Bu da kasabanın kurulmuş olduğu yerin özelliklerine göre ad verilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Türkmenlerden Çepni boyuna mensup Bayram Bey oğlu Hacı Emir bey tarafından Ordu’nun Mesudiye ilçesi topraklarında kurulan “Hacıemiroğulları Beyliği”nin 1381 yılında Emir Süleyman Bey komutasında Mesudiye’den Ordu sahiline inmeyi başararak daha sonra da Giresun’u Rumlardan alması ile Ordu Türk egemenliğine girmiş oldu. Beyliğin Ordu’da ki hükümranlığı Çelebi Mehmet ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlılara geçmiş olsa da Yıldırım Beyazıt-Timur savaşında beyliğin Timur’dan yana tavır alması ve Timur’un galibiyeti ile sonuçlanan, Anadolu’da Türk Birliği’nin dağılma aşamasına geleceği ve 13 yıl sürecek olan “Fetret Devri”nin başlangıcı olan “Ankara Savaşı” ile beylik Timur tarafından mükafatlandırılarak bu topraklar tekrar kendilerine verilmiştir.Hacıemiroğulları Beyliği 1344-1461 yılları arasında varlıklarını devam ettirebilmişler Fatih’in Trabzon seferiyle Ordu Osmanlı topraklarına katılmıştır.Hacıemiroğulları Beyliği ise bir aile olarak uzun yıllar Ordu topraklarında yaşamışlardır.

Coğrafi Konumu

Ordu ili 37-38 derece doğu meridyenleri, 40-41 derece kuzey paralelleri arasında yer almıştır. Doğu' da Giresun, Batı' da Samsun, Güney' de Sivas ve Tokat, Kuzey' de Karadeniz ile çevrilidir. İlin sorumluluk sahası ise 115 km. genişlik, 62 km. derinliğindedir. Kıyı 60 mil uzunluğunda olup küçük koy ve körfezleriyle de deniz araçlarının kolaylıkla barınabilecekleri yer ve plajlara sahiptir. İlin alanı 6001 km2 dir. 1997 nüfus sayımına göre il genel nüfus 858.576 olup, kilometre kareye 14.3 kişi düşmektedir. Güneyden denize doğru akan Turnasuyu, Melet ırmağı, Akçaova Deresi, Ilıca Deresi, Bolaman Irmağı, Elekçi Deresi, Curi Deresi, Çeviz Deresi ve Akçay Deresi araziyi derin vadiler halinde bölmektedir.

Doğal Değerleri

-Plajlar; Ordu İli denize 110 Km kıyısı olan ve bu kıyı boyunca da doğal plajlar uzanmaktadır. Ordu merkezde Güzelyalı plajı,Gülyalı’da Fasılcık plajı,Perşembe’de Efirli Plajı,Çaka,Yason Burnu ve çevresindeki plajlar,Fatsa’da Kireççi Burnu Plajı,Ünye’de Uzunkum ve Cüri Deresi Plajı ilin önemli ve öne çıkan plajlarındandır.

-Yaylalar; Çambaşı yaylası, Mesudiye Keyfalan Yaylası, Aybastı Perşembe Yaylası, Akkuş Argın Yaylası, Gölköy Aydoğan Yaylası ve Tepesi, Yeşilce Topçam Yaylası, yayla turizm açısından oldukça elverişlidir. Ancak konaklama ve ikram anlamında yeterli tesisi olmaması, ulaşım ve tanıtım sorunları kentin bu alanda turizm adına önemli bir hamle yapamamış olmasının nedenlerindendir.

- Mesire Yerleri; Adına türküler yakılan Boztepe en önemli mesire yeridir.Son yıllarda yamaç paraşütü ile de dikkat çeken Boztepe şehire ve Karadeniz’e hakim konumuyla doyumsuz bir manzaraya sahiptir.Ancak yeterli tanıtım ve tesis olmaması ,ev inşaatlarının zirveye kadar tırmanmış olması burasının doğal dokusunu bozmaktadır.Boztepe’ye çıkan yolun sarp ve standartların altında olması,kontrol noktası olmaması özellikle geceleri ölümcül trafik kazalarına meydan vermektedir.Belirli saatlerden sonra güvenlik açısından da tekin olmayan Boztepe’ye rağbet ancak günün belli saatlerinde ve belli mevsimlerde yoğunlaşmaktadır.

-Akarsular; Ordu’da Melet Irmağı,Turna Suyu ve Civil Deresi,Çaka’da Çaka Deresi,Bolaman’da Bolaman Çayı öne çıkan akarsulardan olup ,bu akarsuların turizm amaçlı olarak kullanılabilmesi için her hangi bir yatırım ya da tanıtım söz konusu değildir.

Organizasyon Şeması

Planets Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun -->

OTB Tarihçe

Ordu Ticaret Borsası 15 Ağustos 1936 tarihinde “Ordu Ticaret ve Zahire Borsası" adıyla Baha TEGÜN başkanlığında kurulmuştur.

O dönem yürürlükte olan 655 sayılı yasayla Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Borsa, Oda ile aynı daire içerisinde hizmet veriyordu. Ticaret Ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın müştereken hizmet verdikleri bu bina 1939 Erzincan depreminde yıkılmıştır.

Kurulduğu tarihte Türkiye’nin 20.borsası olan Ordu Ticaret Borsası’nın 59 üyesi vardı.10 yıl sonra üye sayısını 138’e yükselten borsanın 2013 yılında üye sayısı 370 ‘tir. 5174 sayılı kanunla yeniden, çağdaş normlara göre düzenlenen Ticaret Borsalarında gayri faal üyelerin borsa üyeliğinden çıkartılmalarının kolaylaştırılması ile gerçek durumu yansıtmayan, ticari hayattan elini eteğini çekmiş üyelerin borsa kayıtlarında görünmesi de engellenmiştir.

Ticaret Borsaları 12.04.1947 tarihinde yapılan seçimlerle 4355 sayılı kanuna ve 28.09.1951 tarihinde de 5590 sayılı kanuna intibak etmiştir.5590 sayılı kanunun yıllar içinde ihtiyaca cevap veremez hale gelince,18.05.2004 tarihinde kabul edilerek 01.06.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı kanunla Ticaret Borsalarının kuruluş, işleyiş ve hukuki yapıları yeniden tespit edilmiş ve bu kanunun 53.maddesi ile ilk defa“Ürün İhtisas Borsaları " da zikredilip, kurulmaları ve işleyişleriyle ilgili esaslar saptanmıştır.

“Ordu Ticaret ve Zahire Borsası “ adıyla kurulmuş olan borsamızın 1947 yılından sonra ismi “Ordu Ticaret Borsası” olmuş ve aynı isimle günümüze kadar hizmet vermeye devam etmiştir.

Ordu ticaret Borsası’nın ilk hizmet binası 1939 Erzincan depreminden etkilenerek yıkılan, Ticaret ve Sanayi Odası ile müşterek kullanılan binadır. Bu bina iki katlı olup, eski yapı tarzında inşa edilmiş olduğundan, deprem karşısında mukavemetini koruyamamış ve yıkılmıştır. O yıllarda Ordu Ticaret Borsası, Odanın bir köşesindeki bir masadan ve memurdan ibaretti.

Şu anda hizmet verdiğimizin bina ve eski hizmet binasının üzerine kurulu bulunduğu arsa toplam 1288 m2 olup bu arsa 1948 yılında 15 bin liraya alınmıştır.

Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan arazi üzerine yapılan ilk borsa binasının ikmal inşaatı 70 bin lira olarak tahmin edilmiştir.120 metrekarelik tek katlı borsa binası 1951 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir.

Şu anda “Eski Hizmet Binası” olarak tabir ettiğimiz bina 650 m2 kullanım alanı olacak şekilde 1964 yılında iş hanı olarak tamamlanmıştır. Halen giriş katında faal durumda bulunan pasaj o dönem kentte ticari hayata önemli bir hareketlilik kazandırmıştır.

Tek katlı binanın yetersiz kalması, iş hanı olarak tasarlanmış olan binanın birinci katının borsa binası olarak inşasını gündeme getirmiş ve 1990 yılında 650 metrekare olan bu yeni binaya geçilmiştir.

1994 yılında tek katlı ilk borsa binası yıkılarak yerine “Fındık ürün Borsası” olarak projelendirilmiş ve bu gün kullanmakta olduğumuz binanın temeli atılmıştır.465 m2 taban üzerine 5 katlı olarak yapılan yeni binanın bu gün itibariyle zemin kat dahil olmak üzere ilk 3 katı kullanılmaktadır. Laboratuar ve konferans salonlarının yer alacağı 4 ve 5.katlar ise henüz inşaat halindedir.

Ordu Ticaret Borsası 5 Meslek Grubundan teşekkül etmektedir.

1- Yaş Ve Kuru Meyveler

2- Canlı Hayvan

3- Bitkisel Ve Nebati Yağlar

4- Değirmenlik Ürünler

5- Çeşitli Gıda Maddeleri(Bal)

Bunların içinde “Yaş Ve Kur Meyveler Grubu ” nda yer alan “Fındık” toplam işlem hacminin %95’ini oluşturmaktadır.

Ordu, tek başına Türkiye fındık üretiminin % 25-30’unu karşılamaktadır. Bu da yıllık 180–200 bin ton üretim anlamına gelmektedir. Haliyle fındık tescilinin borsa işlem hacmi içerisinde büyük yer tutuyor olması son derece doğaldır. Yıllık işlem hacimlerinin karşılaştırmasında görüleceği üzere Ordu Ticaret Borsası, fındık tescili yapan borsalar arasında bu kategoride ilk sırada yer almaktadır.

Canlı Hayvan 2000 yılında kotasyona alınmış olmasına rağmen borsa kontrolünde bir canlı hayvan pazarı olmadığı için bu alanda çağdaş normlarda bir borsacılık faaliyeti de söz konusu değildir. Çağdaş normlarda bir canlı hayvan pazarı ve borsası oluşturulması noktasında Ordu Belediyesi ile müşterek bir çalışma yürütülmekte olup ilimiz Eskipazar mevkiindeki 10 dönümlük bir alanda söz konusu pazarın kurulması için projeler hazırlanmış durumdadır. Pazarın kurulması noktasında fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye bal üretiminin %20-25’i Ordulu arıcılar tarafından üretilmekte olup, arıcı ve kovan sayısı bakımından da ilimizin ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye ilk ve tek “Arıcılık Araştırma Enstitüsü” de ilimizde bulunmaktadır. Tüm bunların yanında arıcılık ve balın bir ticari iştigal konusu olarak yaygınlık kazanmaya başlaması ile “Bal” ın borsa kotasyonuna alınması uygun görülmüştür.2007 yılında bal, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile borsamız kotasyonuna alınmıştır.

Ekonomik krizler ile değirmenlik ürünleri işleyerek un haline getiren fabrikalar birer birer kapanmıştır. Ekonomik krizlerin yanında bu sektörde yaşanan aşırı kapasite sorunu zaman içinde sektörü felç etmiştir. Uygulanan teşviklerden mütevellit ihtiyacın çok üstünde un üretecek kapasiteye sahip tesislerin kurulup yaygınlık kazanması rekabet ortamını kızıştırdı ve birçok un fabrikası büyük zararlarla battı. Sektördeki sıkıntı ve aşırı kapasite riski halen devam etmektedir. İlimizdeki en son fabrikada 2006 yılında kepenk kapatmıştır. (Ülkemizde 20 milyon ton buğday üretilirken bundan 16 milyon ton un elde edilebilmektedir. Oysa kurulu un fabrikalarının kapasitesi 38 milyon tondur. Bu durumda 22 milyon tonluk bir kapasite fazlalığı söz konusudur ki bu da birçok fabrikanın atıl kapasite çalışmasının sebebini oluşturmaktadır. Atıl kapasite ile kar maksimizasyonu sağlayamayan bu işletmeler zaman içinde batmıştır ve ilimizde artık un fabrikası kalmamıştır.)

Bitkisel ve Nebati Yağlar alanında faaliyet gösteren üç firma vardır. Bunlardan en önemlisi ve eskisi 2004 yılında ismini ”Ordu Yağ Sanayi A.Ş.” olarak değiştiren ve 1957 yılında Fiskobirlik iştiraki olarak kurulan “Ordu Soya A.Ş.”dir. Hedeflerini her geçen gün daha da büyüten Ordu Yağ Sanayi A.Ş. fındıktan ürettiği “Çotanak” marka yağ ile pazarda hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Bunun yanında fındık katkılı sabun ve deterjanlarla sektörde yeni bir ürün yelpazesi oluşturmaya çalışmaktadır. İhracatta yapan fabrika bu alanda Türkiye önemli bir yer edinmiştir.

Ordu Ticaret Borsası’nın Kurucu Yönetimi Şu İsimlerden Oluşuyordu

Baha TEGÜN Birinci Reis (Başkan)

Ömer AKYAZI İkinci Reis (Başkan Vekili)

Mustafa HEKİM (Aza)

Mehmet AKYAZI (Aza)

Dursun GÜRSOY (Aza)

Ziver AKIN (Aza)

Ahmet Cemal MAĞDEN (Aza)

Halis MUTLU Borsa Komiseri (Genel Sekreter)


Faaliyet Alanımız-Hizmet Anlayışımız

5174 Sayılı Kanunun 30. maddesi borsaların çalışma alanlarını belirlemektedir. Buna göre Ordu Ticaret Borsası’nın çalışma alanı Fatsa ve Ünye ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldeler dışında kalan tüm Ordu kentidir. Ordu Ticaret Borsası çalışma alanında kotasyonunda bulunan ürünlerin ticaretini itina ile kayıt altına almakta ve özellikle fındık için tespit ettiği fiyatları internet sitesinde,merkez ve ilçelerde bulunan elektronik panolarda ilan etmektedir.

OTB’nin hizmet anlayışının en belirgin yanı; 5174 Sayılı Kanunun 32. maddesi ile Ticaret Borsalarına kayıt olmak zorunlu kılınmış olsa da Ordu Ticaret Borsası üyelerine karşı bir amir kurum olarak değil, üye odaklı ve üye memnuniyeti esaslı hizmet etmeyi her zaman önemsemiş ve kurumsal yapısını bu anlayış üzerine oturtmuş olmasıdır.

Bu hizmet anlayışı esas olmak üzere 5174 sayılı kanunun 32.maddesi hükmü, borsa kotasyonundaki ürünlerin ticaretini yapanların mağdur olmaması adına, itina ile uygulanır.

Misyon

5174 Sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde üye ve hizmet alanlar ile çalışanlarının memnuniyetini esas alan, çalışan ve üyelerinin gelişimini ve yetkinliğini destekleyen, ilin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına yönelik hedefler belirleyip bu hedefleri hayata geçirmeye çalışan bir kurumdur.

Vizyon

Üyelerin ve hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini dikkata alıp mennuniyetlerini yükseltmek, ilin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan projeler üretmek, tarım ürünlerinin alıcı ve satıcılarını güvenilir bir piyasada bir araya getiren aktif ve lider bir borsa olmak.

Borsa Meclisi

Yılmaz AKDENİZ ( Başkan ) ( Meclis Başkanı )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Ziya ENGİNYURT ( Başkan Yardımcısı ) ( Meclis Başkan Yardımcısı )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

İdris İŞLEME ( Başkan Yardımcısı ) ( Meclis Başkan Yardımcısı )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Cihan ÇALKUR ( Üye ) ( Üye )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Murat BİLÜ ( Üye ) ( Üye )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Uğur SARIKOCA ( Üye ) ( Üye )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Erhan GÜREŞÇİ ( Katip ) ( Üye )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Halis GÜNDÜZ ( Üye ) ( üye )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Yusuf Ziya ERKOÇ ( Üye ) ( Üye )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Yönetim Kurulu

Ziver KAHRAMAN ( Başkan ) ( Yönetim Kurulu Başkanı )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Cemil SİNAN ( Başkan Yardımcısı ) ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Metin ÖZYÜREK ( Başkan Yardımcısı ) ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Mustafa ÖZYILMAZ ( Üye ) ( Sayman )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Murat Barış MARAŞLI ( Üye ) ( Üye )

Sabit Telefon : 0452 225 20 29
Cep Telefonu : 0452 225 20 29
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Borsa Hizmet Birimi

Birol Öztürk ( Genel Sekreter ) ( Genel Sekreter )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Aslıhan Rukiye Koçak ( Personel ) ( Muhasebe Müdürü )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Mustafa Öztürk ( Personel ) ( Tescil Müdürü )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutbtescil@gmail.com

Serpil Meydan ( Personel ) ( Tescil Şefi )

Sabit Telefon : 0452252029-30
Cep Telefonu : 0452252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Sevtap Güler ( Personel ) ( Tescil Memuru )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Tuğba Alp ( Personel ) ( Tescil Memuru )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Seylan Mağden ( Personel ) ( Sekreter )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Mervenur Yayla ( Personel ) ( Sekreter )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Kürşat Tıkıloğlu ( Personel ) ( Tahsildar ve Takip Memuru )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Hikmet Bedir ( Personel ) ( Tahsildar ve Takip Memuru )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Şükrü Minnet ( Personel ) ( Hizmetli )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Hatice Bol ( Personel ) ( Hizmetli )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Yusuf Gürsoy ( Personel ) ( Şoför )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi :ordutb@tobb.org.tr

Sevilay Karataş ( Personel ) ( Proje Sorumlusu )

Sabit Telefon : 04522252029-30
Cep Telefonu : 04522252029-30
Mail Adresi : ordutb@tobb.org.tr

Kalite Politikamız

 • Ordu Ticaret Borsası faaliyetlerini bu kalite politikası çerçevesinde yürütmesini taahhüt eden,
 • Üye memnuniyetini esas alarak üyelerin zamanında ve kaliteli hizmet almasını sağlayan,
 • Temsil ettiği sektörlerin, sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştiren, raporlar hazırlayan, projeler üreten Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına teşvik eden,
 • Kurumsal gelişimde personel ve altyapı ihtiyaçlarını, gelişen teknolojiye uygun olarak sürekli iyileştiren,
 • Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda paydaşlarıyla etkili iletişim kuran ve küresel ihtiyaçların giderilmesine, projeler üreterek katkı sağlayan, çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde hizmet veren kurum olmak.

İnsan Kaynakları Politikamız

Bütçe imkânları ve ihtiyaçlar gözetilerek, hakkaniyet ilkesi içinde gerekli personelin alımı, mevcutların en uygun pozisyonda istihdamı ve sürekli iyileştirme ile üye memnuniyeti esaslı, personel memnuniyetine dayalı, yüksek performanslı, sistemin bir parçası haline gelmiş etkin bir personel profili oluşturmaktır.

Mali Politikamız

Ordu Ticaret Borsası mali politikasının amacı; 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde hükmedildiği şekliyle OTB’nin tahmini bütçesini hazırlamak, kesin hesabı çıkarmak, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ilkesi ile tekdüzeni sağlamak, bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, mali tabloların muhasebe ilkelerine ve mevzuatlara uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak, tüm mali kayıtların uluslararası seviyede kabul görmüş standartlara uygun, zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir.

Bilgi İşlem, Yazılım VE Donanım Politikamız

Bilişimle alakalı sistemler ve donanımlar borsamızın sahip olduğu en önemli değerlerdir. Bu değerlerin güçlü bir güvenlik içinde uygun kullanım şart ve şekillerini belirlemek, uygun olmayan kullanım şekillerini sistemin dışına atmak ve bir daha sisteme girmesine fırsat vermemektir.

Haberleşme Politikamız

Ordu Ticaret Borsası’nın vizyon, misyon ve hedeflerini, üye memnuniyeti odaklı çalışma prensibini, kendisinden hizmet alanlara ve etkileşim halinde bulunduğu tüm kesimlere duyurarak, geri bildirimleri etkin olarak takip etmek. Bu anlayış içinde işbirliği yaratmak ve geliştirmek, ortak aklı ön planda tutmak ve tüm bu etkinlikleri ölçülebilir, analiz edilebilir duruma getirmektir.

Üye İlişkileri Politikamız

Üye memnuniyeti odaklı çalışma esasına uygun olarak üye memnuniyetinin öneri, şikayet ve memnuniyet bildirimi kriterleriyle ölçülmesini, değerlendirilmesini, gerekli iyileştirmelerin yapılarak yüksek memnuniyet oranının sürdürülebilir kılınmasını sağlamaktır.

 • Examination of Traditional and Modern Applications in Hazelnut Production
 • Kaliteli Fındık Yetiştiriciliği
 • Ordu'da Gıda İmalatı Sektöründe Ar-Ge Eğitimi
 • "Ordu Fındık ve Çikolata Park" projesi
 • PROJENİN ADI : Examination of Traditional and Modern Applications in Hazelnut Production

  UYGULAMA ALANI : İtalya, İspanya ve Türkiye (Ordu)

  PROJE TUTARI : 121.980 EURO

  Genel Amacı

  İtalya İspanya ve Türkiye arasında bir stratejik ortaklık kurularak fındık sektöründe iyi uygulamaların değişmesine olanak sağlamak.

  Özel Amacı

  Tarım alanlarından maksimum verimi almak için üretim yapan çiftçilerin mesleki alanlarında yeterliliğe ulaşması ve gerekli donanıma sahip olması.

  Ortaklar

  Ordu Valiliği, Ordu Ticaret Borsası, Ordu Ziraat Odası, Ordu Üniversitesi, IRTA araştırma Enstitüsü (İspanya), Tuscia Üniversitesi (İtalya)

 • PROJENİN ADI : Kaliteli Fındık Yetiştiriciliği

  UYGULAMA ALANI : Ordu Ticaret Borsası / Ünye Ticaret Borsası / Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

  PROJE TUTARI : 14.160 TL

  Genel Amacı

  Türkiye de üretimi çok eskilere dayanan fındık, geleneksel ihraç ürünü olma niteligini devam ettirmekte ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde fındık, Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya, Bolu ve Samsun Illeri basta olmak üzere 12 ilde yaklasık 3150 köyde yetistirilmektedir. Dünya fındık ihracatındaki ülkemizin payının yüksek olması, fındık çesitlerimizin kaliteli olmasına ve dünya fındık üretim alanının büyük çogunlugunun elimizde olmasına baglı bulunmaktadır.
  Ordu ili Türkiye geneline bakıldıgında % 32 lik payla fındık üretiminde 1. Sırada yer almaktadır. Ilin ekonomisi neredeyse tamamen fındık üzerine kurulmustur. Ilde fındıktan birçok alanda yarar saglanmaktadır. Fındık çerezlik olarak tüketildigi gibi pastacılık ve sekerleme sanayisinde de genis ölçüde kullanım alanına sahiptir. Fındık ayrıca tarımın yapılmadıgı çok meyilli, toprak derinligi az olan arazilerin degerlendirilmesinde ve erozyona karsı korunmasında da etkili olmaktadır. Ilin ekonomisini
  belirleyen tek ürünün fındık olmasına ragmen, ekonomik degeri potansiyelinin çok altındadır. Bu
  durumun en önemli sebepleri fındık yetistiriciligindeki sorunlar ve fındık sanayisinin teknolojik yönünün zayıf olmasıdır. Fındık sanayisinin Ar-Ge yapılanmasının zayıf olması fındıgın katma degerli
  ürüne dönüsmesinin en büyük engelidir. Bir diger sorun fındık üreten ülkeler arasında saha, üretim ve ihracat bakımından ilk sırada yer almamıza karsın birim sahada alınan ürün bakımından diger üretici ülkelerin gerisinde bulunmaktayız. Yine bu sorunun temelinde fındık bahçelerinin yaslı ve çok sık dikilmis olması, tozlayıcı noksanlıgı, budama, gübreleme ve mücadele gibi teknik uygulama noksanlıkları verim düsüklügü gibi birçok etken yer almasına ragmen en önemli etken üreticinin bilinçsizligidir. Bu çalısma ilimizde; fındık üretimine verim ve kalitenin yükseltilmesine büyük katkılar veren sulama, gübreleme, ilaçlama ve budama gibi konuların zamanında ve tam olarak yapılması, dogru tekniklerin kullanılması hakkında çiftçilere ve ziraat mühendislerine egitim verilerek üreticilerin bilinçlendirilmesine katkı saglamaktır.

  Özel Amacı

  Ordu Ticaret Borsası'nın en büyük islem hacmini fındık olusturmaktadır. Fındık Ordu ili için temel geçim kaynagı olmakla birlikte ilin ekonomisi neredeyse tamamen fındık üzerine kuruludur. Aileler hasat döneminde fındık bahçelerinde daha sonra ki dönemlerde ise fındık tesislerinde yıl boyu isçi olarak çalısmakta ve gelir elde etmektedirler. Ordu ili için büyük bir önemi olan fındık sektörünün en önemli sorunu üretim asamasındadır. Fındık sektörü için yapılan arastırma sonuçları; fındık kalitesi ve veriminin düsük oldugunu ve bu durumun giderek artan oranda sorun teskil ettigini göstermektedir. Ordu Ticaret Borsası 2015 Aralık ayında yapılan sektör anketine katılan 27 firmanın 20'sinde kalitenin her yıl giderek düstügü belirtilmistir. Özellikle ihracatçı firmalar, uluslararası pazarda düsük kalitede ürünün büyük sorun teskil ettigini bildirmislerdir. Fındıkta bulunan aflatoksin miktarının son birkaç
  yılda arttıgını ve bu sebeple gümrükten geri dönen mallarda artıs oldugunu bildirmislerdir. Ayrıca yine birçok bilimsel makalede ve arastırma raporlarında fındıgın öncelikli sorunu kalite ve verim olarak görülmüstür. Bu sorunun en büyük nedenleri arasında bilinçsiz çiftçi modeli gösterilmistir. Verim
  sorununu çözmek amacıyla Sakarya, Düzce, Samsun, Giresun, Trabzon da modern fındık bahçeleri tesis edilmekte ve egitimler ile bilgi eksikliginin giderilmesi planlanmaktadır. Yapılan çalısmalarda basarı elde edilmesine ragmen hala en büyük sorunu Kalite ve verim olusturmaktadır. Çiftçiler bilimsel ve teknolojik yöntemlerden uzak fındık yetistiriciligi yapmaktadır. Anket sonuçlarına göre özellikle hasat sonrası yapılan uygulamalardan kaynaklı aflatoksin sorunu her yıl artan oranla devam etmektedir. Sektöre yapılan anketler, arastırma raporları ve makaleler de göstermektedir ki Fındıkta Kalite ve verim artırılması adına daha fazla, daha sistemli ve istikrarlı çalısmalar yürütülmelidir. Fındık; sadece
  Ordu ili için degil Türkiye içinde stratejik bir ürün oldugundan sektörün sorunlarının çözümü büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla hazırlanan bu projede kalite ve verim konusunda dogru yöntem ve
  uygulamaların bilinirliginin ve farkındalıgın artırılmasına katkı saglanacaktır. Özellikle hasat sonrası islemlerin aflatoksin olusumuna neden oldugu bilinmektedir. Proje kapsamında hasat sonrası harmanlama, kurutma, depolama yöntemleri detaylıca anlatılarak aflatoksin olusumunun önüne geçilmesinde ki asamaların bilinirliligi artırılacaktır. Projede çiftçilerin yanında, daha çok çiftçiye ulasılması ve sürdürülebilirligin saglanması için, il ve ilçe köylerinde görev alan ve çiftçilerin bilinçlendirilmesinden sorumlu olan ziraat mühendisleri yer alacaktır. Ordu ili sınırları içerisinde yer
  alan 19 ilçenin ziraat mühendisleri egitime davet edilerek Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi
  Odası ve Ünye Ticaret Borsası nda 2 ser gün olmak üzere toplam 6 günlük egitim düzenlenecektir.

  Ortaklar

  Ünye Ticaret Borsası
  Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

 • PROJENİN ADI : Ordu'da Gıda İmalatı Sektöründe Ar-Ge Eğitimi

  UYGULAMA ALANI : Ordu Ticaret Borsası

  PROJE TUTARI :

  Genel Amacı

  Ordu Ticaret Borsası olarak amacımız Ordu'da ki sanayicilerimize Ar-Ge bilinci kazandırmak ve lideri olduğumuz fındık sektöründen gerçek anlamda yararlanabilmek amacıyla katma değeri yüksek yeni ürünler üretilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda alanında uzman kişiler tarafından sanayicilerimize "Gıda Sektörü için İnovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge, Mevzuat, Projelendirme ve Proje Yönetimi Eğitimi" verilerek konuyla ilgili farkındalık oluşması hedeflenmektedir.

  Özel Amacı

  Ortaklar

 • PROJENİN ADI : "Ordu Fındık ve Çikolata Park" projesi

  UYGULAMA ALANI : ORDU

  PROJE TUTARI : 4.998.000,00 TL (Ajanstan Talep Edilen Destek Miktarı 3.748.500,00 TL (u), Proje Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Destek Miktarı 1.249.500,00 TL (%)

  Genel Amacı

  Projenin amacı, gerçekleştirileceği TR90 Bölgesi'ndeki fındık üretim potansiyelini değerlendirmek, fındığa katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek ve bölgeye özgü çikolata markası oluşturmaktır.

  Özel Amacı

  Bölgeye özgü çikolata markasının oluşturulması ve bu amaçla belirlenecek uygun tarih ya da tarihlerde düzenlenecek çikolata festivalleriyle yeni çikolata markasının tanıtılması, bölge çikolatası imajının oluşturulması,

  "Bölge Çikolatası" imajını yaratacak şekilde kapasitesi yüksek ve dış pazarları hedefleyen bir çikolata üretim tesisinin kurulumlarıyla bir zincir olarak birbirini takip eden hammadde, üretim, ambalajlama, nakliye ve pazarlama alanlarında da bölge halkı için yeni sektörler gelişmesini sağlamak,

  Çikolata üretim tesisi ve bu tesise bağlı kurulacak küçük ölçekli işletmelerle bölgedeki istihdamı arttırmak ve bu alanda nitelikli personel yetiştirmek,

  Projenin sürdürülebilirliği açısından el yapımı çikolata üreticilerinin yeni ürün denemelerinin yapılacağı ve hedef pazarlara yönelik ürünlerin geliştirileceği Yeni Ürün Geliştirme Merkezinin kurulması,

  Kümelenmenin önemli bir aktör olarak kullanılmasıyla küçük ölçekli imalat işletmelerinin ve satış mağazalarının yer alacağı bir çikolata sokağı oluşturmak,

  Küçük ölçekli işletmelerin pazarlama aktivitelerinin organize edeceği bir pazarlama şirketi kurarak günümüz pazarlama stratejisine uygun bir politikanın izlenmesini sağlamak ve bölgesel çikolata markası için iç ve dış piyasada pazar payı edinmek,

  Bölgede çalışmalarına başlanan Ordu-Giresun Havaalanının bölgeye getireceği hareketlilik göz önünde bulundurularak proje kapsamında kurulacak çikolata sokağını küçük ölçekli bir botanik park, fındık müzesi, çocuklar için oyun alanı ve kafeteryalarla desteklemek ve bölgeye gelen insanlar için yeni bir eğlence ve cazibe merkezi oluşturmak,

  İklim şartları uygun olduğu takdirde her sene daha fazla stok tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkemiz fındığı için, gerek iç tüketimde, gerekse ihracatta önemli bir çıkış noktası sağlamak, Tüm bu faaliyetler ışığında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak. DOKA Yönetim Kurulu’nun onayından sonra projenin uygulama aşamasına geçilecek. Projenin uygulama süresi 2 yıldır. 2014 yılı içerisinde projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

  Ortaklar

  Ordu Valiliği
  Ordu - Gülyalı Köylere Hizmet Götürme Birliği
  Ordu İl Özel İdaresi
  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
  Ordu Ticaret Borsası
  Gülyalı Belediyesi

 • 2015

 • 2014

 • 2013

BORSA TESCİL İŞLEMİ

Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur.
Alım satımlarda düzenlenen belgeler (Fatura – Müstahsil) Borsaya tescil ettirilir.
Tescil Belgeleri
ØAlım Tescil Beyannamesi
ØSatım Tescil Beyannam

En Geç : 10 DAKİKA Muamele Tescil Ücreti
(Müstahsil ve Fatura Alım Satım Tutarlarının Binde Biri Nispetinde ve Her Faturada/Makbuzda Tavan 200 TL)

BORSA TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER VE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER

1.Belge Bedelleri
2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler
3.Yerli Malı Belgesi
4.Kayıt ve Sicil Sureti
5.İmza Tatbik Onayı
6.Fatura Onayları
7.Bültenler
8.Eksper Raporları
9.Analiz Raporları

En Geç : 10 DAKİKA 1.Belge Bedelleri(Ücretsiz)
2.Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatlarına İlişkin Belgeler (Ücretsiz)
3.Yerli Malı Belgesi(Ücretsiz)
4.Kayıt ve Sicil Sureti (Ücretsiz)
5.İmza Tatbik Onayı(Ücretsiz)
6.Bültenler(Ücretsiz)
7.Eksper Raporları (Ücretsiz)
8.Analiz Rap

BORSA SİCİL KAYIT SİLME

1. Dilekçe
2. Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğunda

En Geç : Yönetim Kurulu Karar Tarihi Ücretsiz

ÜYE KAYIT

a) Gerçek kişiler için:
1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sici

En Geç : Yönetim Kurulu Karar Tarihi Kayıt Ücreti

Fevkalade Derece (425 TL)
1.Derece (325 TL)
2.Derece (275 TL)
3.Derece (225 TL)
4.Derece (225 TL)
5.Derece (225 TL)
6.Derece (185 TL)


Yıllık Aidat Ücreti

Fevkalade Derece (425 TL)
1.Derece (325 TL)
2.Derece (275 TL)
3.Derece (225 TL)
4.Derece (225 TL)
5.Derece (225 TL)
6.Derece (185 TL)

Kotasyon Listesi

 • 1-Fındık
 • 2-Canlı Hayvan ve Et
 • 3-Bitkisel ve Nebati Yağlar
 • 4-Un
 • 5-Bal

İŞTİRAKLARIMIZ