TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ - TÜRKİYE 100

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, ABD merkezli AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi – Türkiye 100” projesi yürütülmektedir.



 



Türkiye 100 Programı 2016 yılında da devam edecek olup, Şirketlerin 2012-2015 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan “Türkiye 100 Programı” için aşağıda verilen kriterlere uyan firmaların müracaatlarını www.turkiye100.tobb.org.tr internet adresi üzerinden yapmaları ilgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.



 



Türkiye 100 yarışması nedir?

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen başarılı şirketlerini belirlemek ve bu şirketleri ödüllendirmek üzere gerçekleştirilen bir yarışmadır. Detaylı bilgiler www.turkiye100.tobb.org.tr adresinden temin edilebilir.



 



Türkiye 100 şirketleri ne kazanacak? 

-Başarınız TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilsin.

-Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın organında çıkacak haberler aracılığı ile şirketinizin görünürlüğünü arttırın.

-Görünürlüğünüzü artırarak yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişiminizi kolaylaştırın.

-TOBB ve TEPAV organizasyonunda gerçekleştirilecek ABD İş Gezisi Programı’na katılım hakkı elde edin. 

-Şirket yöneticisi olarak mini MBA Programından ücretsiz olarak faydalananın ve üretim ekonomisinden hizmet ekonomisine hızlı bir dönüşüm yapan yeni iş dünyasını, etkili bir biçimde değerlendirebilmeniz ve yönetebilmeniz için gerekli donanıma erişin.



 



Türkiye 100 yarışması başvuru kriterleri nelerdir?





Ölçek ve Performans 

-Türkiye 100’e başvuracak şirketler, en az 4 yıllık işletme geçmişine sahip olmalı (firma en geç Aralık 2011 itibarıyla faaliyete geçmiş ve gelir elde etmeye başlamış olmalı); 

-2012 itibariyle en az 300.000 TL gelire/ciroya sahip olmalı; 

-2015 yılında en az 1.000.000 TL gelir/ciro elde etmiş olmalı; 

-2012-2015 döneminde en az %10 büyümüş olmalı; 

-2012 yılında en az 10 çalışanı olmalıdır. 





Yasal Yapı 

-Bağımsız, özel, halka açık olmayan ve kar amaçlı bir şirket, ortaklık veya şahıs şirketi olmalıdır.

-Şirket merkezi Türkiye’de olmalıdır ancak şirket yasal olarak başka bir yerde şirketleşmiş olabilir. 

-Yabancı bir şirketin Türkiye şubeleri yarışmaya başvuramaz. Şirketin yerli ve yabancı yatırımcıları olabilir, ancak hisselerinin %51’i veya daha fazlası bir halka açık şirkete veya herhangi bir ülkenin devletine ait olmamalıdır. 

-Şirket kar amacı gütmeyen şirket, holding şirketi, franchise, otomobil satış bayiliği, banka, elektrik, gaz ve su dağıtım şirketleri veya kamu hizmeti veren bir şirket olmamalıdır. 

-Bir holdingin sahip olduğu ancak bağımsız tüzel kişilik durumuna sahip işletmeler başvuruda bulunabilir.



 



Değerlendirme nasıl yapılmaktadır? 

Başvuran şirketler 2012-2015 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre sıralanacaktır. Büyüme hızı şirketlerin gelir tablolarındaki net satış gelirleri üzerinden hesaplanacaktır. Büyüme oranı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.





(2015 yılındaki gelir-2012 yılındaki gelir) / (2012 yılındaki gelir) x 100 





Satış gelirlerini en hızlı artıran şirket Türkiye 100 listesinde 1’inci sırada yer alacaktır. Sonraki 99 şirket büyüme hızına göre belirlenecektir.



 



Nasıl başvurulabilir? 



Başvurular, www.turkiye100.tobb.org.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.



 



Son başvuru tarihi 15 Eylül 2016’dır.

İŞTİRAKLARIMIZ