İŞLETMELERİN VE KOBİLERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI (COSME)

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik olarak uygulamaya konulduğu ve COSME Programı ile; işletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek, girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve KOBİ’lerin büyümesini sağlamak amaçlanmakta olup, 7 yıllık program dönemi için 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edildiği bildirilmiştir.Yıllık yayınlanan iş programları vasıtasıyla uygulanan COSME Programının 2017 Yılı Çalışma Programı, çıkılacak çağrılara ilişkin bir yol haritası niteliğinde olup, 304 milyon Avro bütçe ile 25 farklı öncelik alanını kapsamaktadır.Başvuruların doğrudan KOSGEB Başkanlığına yapılacağı çağrı ile ilgili detaylı bilgi KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5484/cosme-programi) ile Avrupa Komisyonu’nun (