6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN SÜRELER UZATILMIŞTIR

27.01.2017 tarihinde yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ıncı maddesi ile 6736 sayılı kanuna geçici 2 inci madde eklenmiştir.Yapılan bu düzenleme ile, 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde Kasım ve Aralık ayları taksitlerinden herhangi birini veya her ikisini ödemeyerek yapılandırılması bozulan üyeler için taksitlerin vade tarihinden, 6770 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 27.01.2017 tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Mayıs 2017 sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebileceklerdir.Yapılandırmaya başvurmuş, Kasım ve Aralık ayı taksitlerini ödemiş üyeler için ise taksitlerinin devamı dörder aylık erteleme dikkate alınarak Mayıs 2017 tarihinden itibaren teselsül ettirilebilecektir.Üyelerimize önemle duyurulur.


İŞTİRAKLARIMIZ