ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

397 no.lu VUK Tebliği kapsamında, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan borsa üyelerinin, bahse konu uygulamaya kayıtlı olan diğer mükelleflerle yapacakları ilk işlemlerinde, e-fatura düzenlemesine geçtiklerine ilişkin bilgiyi içeren taahhütname ile Borsalara başvurması gerekmektedir. Söz konusu taahhütnamenin her işlemde yenilenmesi gerekli olmayıp, bir kere Borsaya verilmesinin yeterli olacağı, Borsa tarafından, ilk işleme mahsus olmak üzere kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olduğunun http://www.efatura.gov.tr adresinden kontrol edilmesi gerekmektedir.

Üyeler tarafından, 397 no’lu VUK Tebliği hükümlerine göre, e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan e-fatura portalından alınacak e-fatura çıktısının, firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde Borsaya sunulması zorunlu olmuştur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

İŞTİRAKLARIMIZ