2. KOBİLER KONFERANSI

TOBB'un Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Doha’ya bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmiştir.Program kapsamında, e-ticaret, yatırımların finansmanı,  girişimcilik, yenilik, teknolojinin arttırılması ve tarım konulu panellerin yer alacağı “2017 2. KOBİ Konferansı” ile tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, enerji, petrol ve gaz, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve sağlık ekipmanları, makine ve teçhizat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında ikili görüşmelerin (B2B), ayrıca, “saha ziyaretlerinin” gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.TOBB-Katar programına iştirak edecek firmalara, KOSGEB kuralları çerçevesinde destek sağlanabilecektir.  KOSGEB tarafından belirlenen Genel Destek Programı Uygulama Esaslarına www.kosgeb.gov.tr web sayfasından, “Destekler” başlığı altındaki “Genel Destek Programı/Genel Destek Programı Uygulama Esasları” bölümünden ulaşılabilecektir.Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere TOBB tarafından görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRIMLARI A.Ş.- Garanti Bankası Harbiye Şubesi, TR37 0006 2000 0780 0009 0798 35 numaralı Dolar hesabına 500,- (BeşYüz) Dolar ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir ve katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edilecektir.Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin http://kobilerkonferansi.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürlüklü ve “jpeg” formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontu da katar@tobb.org.tr  adresine en geç 9 Ocak 2017 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.Kişi başı organizasyon giderleri katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 11 Ocak 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar TOBB’a yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi içinKaan Gaffaroğlu   : +90 312 218 22 20

Başak Onur         : +90 312 218 22 12

Şehla Ali Hasan   : +90 312 218 22 21

Email      

İŞTİRAKLARIMIZ