Fındık Sektöründeki Sorunlar ve Yeni Nesil Çözüm Önerileri

"Türk Fındığı" Markasını Yaratabilme Gerekliliği

Tacirlik Mesleğine Standardizasyon Getirilmesi Fikri

Basın Açıklamaları

2013

Gerçek Kişi

1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

3) Noter tasdikli imza sirküleri.

4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.

6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

7) Mevzuatla istenen ve ya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız...

Tüzel Kişi

1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.

2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.

3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.

5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.

7) Mevzuatla istenen ve ya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız...
  • Gerçek Kişi
  • Tüzel Kişi
Adı ve Soyadı: Ev yada İş adresi: Tc Kimlik: E-Mail: İstenilen Bilgiler: Cevap Yolu: Yazılı

Elektronik

İŞTİRAKLARIMIZ