KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TKDK 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) ALTINCI BAŞVURU ÇAĞRI İLANI KOSGEB – KOBİ Gelişim Destek Programı KOBİGEL için 2019 yılı başvuru süreci başlamıştır TKDK 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI COSME Programı kapsamında, “COS-IP-2017-2-03 Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ'ler için Patent Koruma Erişimi İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı TKDK 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI MANUNET II İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri Çağrısı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı - DOKA EaSI Programı Teklif Çağrısı:Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi EaSI PROGRAMI: “İŞLETME TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ, DANIŞMA VE KARARLARA KATILMASI” TEKLİF ÇAĞRISI Sosyal İşletmeler için Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler Teklif Çağrısı KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı COSME " Improving SMEs access to public procuerement" - Kobilerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştırma Proje Teklif Çağrısı Kobilere "Nefes Kredisi" KOSGEB den KOBİ lere 50 Bin Liraya Kadar Sıfır Faizli Kredi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) İkinci Başvuru Çağrı İlanı COSME “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” Çağrısı